За постоянните клиенти фирма „Людмил Луканов“ предвижда отстъпки от цената. Отстъпките се дават персонално на лица и фирми след натрупан оборот в рамките на една календарна година. Оборотът се отчита автоматично, като на всеки клиент се създава електронен регистър.

ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА ОТСТЪПКИТЕ СА:

за оборот от 500 лв. до 1000 лв. - 3,0 %
от 1000 лв. до 1500 лв. - 5,0 %
над 1500 лв.   - 7,5 %

Copyright © 2011-2012 LUDLUK. All rights reserved. Design Dimidesign продукти